Välkommen

Inom Nordic Taste and Flavour Centre skapar vi en naturlig mötesplats för forskning, samverkan och kunskapsuppbyggnad inom smak både på en nationell och internationell nivå.

Vi bidrar till att öka kunskap om smak hos livsmedelsföretag, inom den offentliga måltidsverksamheten samt inom den privata restaurangnäringen. En större medvetenhet och ett större kunnande skulle skapa värde för både aktörer i hela livsmedelskedjan och för slutkonsumenten.

Målgrupp
Aktörer som på olika sätt arbetar med smak, arom och sensorik är välkomna som medlemmar. Den primära målgruppen är företag, offentlig måltidsverksamhet och den privata restaurangnäringen i regionen. Läs om medlemskapets förmåner här!

Vision

Att skapa en naturlig
mötesplats för forskning,
kunskapsuppbyggnad och
utbildning inom smak på
internationell nivå.

Mission

Att säkerställa kompetens
och kunskapsuppbyggnad
inom smakområdet.

This website is hosted by:
RISE – Research Institutes of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
E-post: Contact us by e-mail